Знам ли правила свог језика? 2

Како се правилно пише?

Речи

Спојено

Одвојено

Исправно и спојено и одвојено

за сигурно – засигурно
двадесетдва-двадесет два
ићи ћу – ићићу
ниучему-ни у чему

Како се правилно пише?

Једначење сугласника по звучности

Речи

Пише се са „д“

Пише се са „т“

одшетати- отшетати
потпетица- подпетица
подкупити – поткупити
претседник- председник
претчас- предчас

Неправилно написане речи напиши правилно

оженио је учитељицу
за неверовати
гледаоц
са никим
теснији

Подвуци исправно написану реч:

Реч

Палатализација

Сибиларизација

битка битци – бици
Драгица Драгицин – Драгичин
Анка Анкин – Анчин Анки – Анци
нога ногица- ножица
свастика свастики – свастици
краљица краљицин – краљичин

Знам ли правила свог језика 2 решење