Како спасавати српски језик?

Како спасавати српски језик од нас самих када се у средствима јавног информисања немилице греши. Како то види Егон Фекете?

http://www.dodaj.rs/?3f/b2/4Pn8xySC/slovoojezikuglasvapijuce.jpg