Васпитање младих за хумане односе међу половима кроз српски језик

porodica 123

 

 

 

 

 

 

Васпитање младих за хумане односе међу половима је рад у коме је акценат стављен на васпитну улогу школске лектире у формирању здравих и хуманих односа међу половима.