Доситејеви Савети здравога разума

Савети здравог разума (Совјети здраваго разума) објављени су у Лајпцигу 1784. године. У њима је изнео детаље о свом књижевном раду и развио идеје просветитељског учења. Совјети су критика српског народног и црквеног живота са позиција савремених просветитељских идеја. Дело се састоји од изабраних савета умних људи преведених са разних језика. То су морални и полемични огледи који имају васпитну вредност у ширењу просветитељских идеја. Основно начело које Доситеј заступа је чврста вера у здрав разум и науку, потребу за развијање школства код Срба, а против сујеверја и духовне заосталости калуђера, које оштро напада.

Више о овој теми погледајте код Аце Тодосијевића на блогу  Учионица историје.

Исправимо грешке…

Овај текст садржи многе правописне грешке скупљене из већег броја писмених задатака у једну целину. Исправимо их!

Ове године бијо сам са мојим и верициним родитељима у белгиским музеима. Следеће године ићићемо у сједињене америчке државе и видећемо белу кућу. Ја неволим америчке филмове и не ћу их гледати, већ ћу ићи у народно позориште да гледам комедију душана радовића капетан џон пиплфокс. Мама ми често каже драго дете нај лепши су наши филмови серије и цртаћи. Ја маму често не заинтересовано слушам и немислим о ничему. Једва чекам летњи распуст и 24 VI 2010 да одем на путовање.

 

Решење правопис текст

Знам ли правила свог језика? 3

Како се правилно пише?

Речи

Спојено

Одвојено

Исправно и спојено и одвојено

поподне- по подне
не уписан- неуписан
пронаћиће-пронаћи ће
ни о коме- ниокоме

Како се правилно пише?

Једначење сугласника по звучности

Речи

Пише се са „д“

Пише се са „т“

предпоставка- претпоставка
представа-претстава
отписати- одписати
одшуњати се- отшуњати се
подплатити- потплатити

Неправилно написане речи напиши правилно

Ствараоц
за ништа
Строжији
Окретајући
у вези часова

Подвуци исправно написану реч:

Реч

Палатализација

Сибиларизација

Милица Миличин – Милицин
Ранка Ранчин – Ранкин Ранци – Ранки
слика сличица – сликица
слуга слуги – слузи
царица царичин – царицин
приповетка приповетци – приповеци

Знам ли правила свог језика 3 решење