Како спасавати српски језик?

Како спасавати српски језик од нас самих када се у средствима јавног информисања немилице греши. Како то види Егон Фекете?

http://www.dodaj.rs/?3f/b2/4Pn8xySC/slovoojezikuglasvapijuce.jpg

Advertisements

Знам ли правила свог језика? 2

Како се правилно пише?

Речи

Спојено

Одвојено

Исправно и спојено и одвојено

за сигурно – засигурно
двадесетдва-двадесет два
ићи ћу – ићићу
ниучему-ни у чему

Како се правилно пише?

Једначење сугласника по звучности

Речи

Пише се са „д“

Пише се са „т“

одшетати- отшетати
потпетица- подпетица
подкупити – поткупити
претседник- председник
претчас- предчас

Неправилно написане речи напиши правилно

оженио је учитељицу
за неверовати
гледаоц
са никим
теснији

Подвуци исправно написану реч:

Реч

Палатализација

Сибиларизација

битка битци – бици
Драгица Драгицин – Драгичин
Анка Анкин – Анчин Анки – Анци
нога ногица- ножица
свастика свастики – свастици
краљица краљицин – краљичин

Знам ли правила свог језика 2 решење

Имамо ли проблем са речцом „НЕ“?

Моји ученици кажу: „Не знате колико нас ово НЕ невероватно нервира. Ма, то се не може испричати, па нећемо ни покушати !“ Онда им, по ко зна који пут, поновим правило.

Ево прилике за моје ученике, а и све оне који то желе, да се мало играмо речцом НЕ. Кад се пише састављено са другом речју, а када одвојено?

  • Спојте  речцу “не“ са речима са којима се  пише састављено:

знам                                                   срећан

згодан                                                могу

прилика                     НЕ                 могућ

смем                                                  историјски

волим                                                дам

Решење за писање речце НЕ

Знам ли правила свог језика? 1

Зашто не бисте проверили колико познајете поједина правила свог језика? Ако случајно нисте сигурни како се неке од ових речи пишу, имамо решење, али, пре тога, ипак проверите себе!  Са срећом!

Знам ли правила свог језика 1 решење

Како се правилно пише?

Речи

Спојено

Одвојено

Исправно и спојено и одвојено

напамет-на памет
пустите ме-пусти те ме
доћићу-доћи ћу
нисаким- ни са ким

Како се правилно пише?

Једначење сугласника по звучности

Речи

Пише се са „д“

Пише се са „т“

одхранити-отхранити
подценити-потценити
градски-гратски
одкопати-откопати
подшишати-потшишати

Подвуци исправно написану реч:

Реч

Палатализација

Сибиларизација

журка журки-журци
Бранка Бранкин-Бранчин Бранки-Бранци
Анкица Аницин-Анкичин
унука унуки- унуци
учитељица учитељичин-учитељицин
рука рукица-ручица руки-руци

Подвуци све правилне спојеве   речи:

све време; сво време; цело време;читаво време; с тобом;са тобом;с’ тобом је ли; јел; jе л’,Јел’ приповетки;приповетци;приповеци Требао сам ићи на семинар.Требам да идем на семинар.Треба да идем на семинар.

Требало би да идем на семинар.

Неправилно написане речи напиши правилно

мислиоц
од никога
грднији
чак шта више
у вези школе